Ordbok -

Term:

 • Prolaktinom

  Vanlig tilstand hvor små, godartede, prolaktinproduserende svulster fører til melkeproduksjon. Prolaktin er et hormon som produseres i hjernen og er viktig for melkproduksjonen. Høye verdier av dette hormonet reduserer muligheten for graviditet. Det er grunnen til at ammende kvinner har nedsatt mulighet for å bli gravide.

 • Prolaps

  Framfall. Benyttes i ulike sammenhenger deriblant smerter i ryggen. Ryggsøylen består av klosser som er stablet opp på hverandre. Klossene er laget av bein og kalles ryggvirvler. Mennesket har 24 stykker av disse i tillegg til korsbeinet og halebeinet. Mellom hver av virvlene er det en bruskskive. De beskytter virvlene og gjør ryggsøylen mer bevegelig. Med årene kan det oppstå sprekker i skivene, og det myke innholdet i midten av dem kan bli presset ut (såkalt prolaps eller ”skiveutglidning”). Dette skjer hyppigst i skivene nederst i ryggen ettersom de blir utsatt for størst belastning.

 • Prostata

  Prostata er en kuleformet kjertel som ligger på undersiden av urinblæren og omslutter urinrøret. I dette røret tømmer kjertelen sitt sekret gjennom noen små åpninger. Sekretet utgjør mesteparten av sædvæsken.

 • Prostatitt

  Prostatitt er den medisinske betegnelsen for betennelser i prostata. De forekommer både som akutte og kroniske lidelser. Typiske symptomer ved akutt prostatitt er feber, frostanfall og underlivssmerter. Tilstanden er relativt sjelden og skyldes en bakterieinfeksjon i kjertelen. Ved kronisk prostatitt er symptomene gjerne milde men langvarige. Smerter i bekkenområdet og hyppig eller ubehagelig vannlating er vanlig. Det er som regel ikke mulig å påvise tegn til infeksjon i sæd, i væske fra prostatakjertelen eller i urinen. Tilstanden har også fått navnet kronisk bekkensmertesyndrom som et tegn på at man er usikker på om plagene skyldes sykdom i prostata.

 • Proteasom

  Celleenhet som bryter ned unødvendige eller skadelige proteiner.

 • Proteasom hemmer (PI)

  Medisin som kan blokkere proteasomers virkning.

 • Protein

  Proteiner er bygget opp av kjeder av aminosyrer. Korte kjeder av aminosyrer kalles også polypeptider. Et protein kan bestå av ett eller flere polypeptider. Proteiner er nødvendige byggesteiner i alle deler av kroppen - særlig muskulaturen.

 • Protozoer

  Encellede organismer uten cellevegg. Eksempler på protozoer er amøber, flagellater, ciliater og sporozoer.

 • Pruritus

  Kløe.

 • Prøverørsbefruktning

  Den første metoden for assistert befruktning, og fremdeles den mest brukte.
  Egg- og sædceller tas ut og plasseres sammen i en laboratorieskål for befruktning. Eggene befruktes i laboratoriet og settes deretter inn i kvinnens livmor. Ideelt sett vil ett av eggene feste seg og utvikles, akkurat som ved en vanlig graviditet.
  Blir også kalt for in-vitro fertilisering (IVF).

 • PSA-test

  PSA er forkortelse for prostata spesifikt antigen, et enzym som produseres i overflatecellene på prostatakjertelen. Enzymet gjør at sæden ikke klumper seg.
  Normalt er PSA-nivåene i blodet meget lave. Ved ulike tilstander som rammer prostata, vil man imidlertid se en økning. F.eks. ved prostatakreft, betennelse i prostata eller godartet overvekst av kjertelvev i prostata. Eldre menn vil normalt ha høyere verdier enn yngre menn.
  PSA-test kan ikke brukes som en diagnostisk undersøkelse. Verdien er individuell for hver enkelt, og måling har bare verdi i oppfølgingen av en allerede diagnostisert prostatakreft. PSA kan da brukes for å følge sykdomsutviklingen.

 • Pseudogener

  Pseudogener er gener som har vært utsatt for en eller flere mutasjoner, slik at de ikke har noen funksjon (inaktive).

 • Pseudomembranøs kolitt

  Infeksjonssykdom som rammer tykktarmen. Skyldes oftest, men ikke alltid, bakterien Clostridium difficile. Kjennetegnes av diaré, feber, og magesmerter.

 • Psoriasis

  Kronisk innflammatorisk, ikke-smittsom hudsykdom som gir tykke skjelldannelser som dekker en rød og sår hudoverflate.
  Den normale celledelingen skjer på cirka 30 dager. Hos pasienter med psoriasis skjer denne på mellom 4 og 7 dager. Økt celledelingen øker også hudens behov for energi, blod og oksygen. Dette gir et rødt og hissig psoriasisutslettet, i tillegg til avflassing av døde hudceller.
  Kan forekomme overalt på kroppen, men er hyppigere observert på bein og armer (særlig albuer og knær) i hodebunnen, rundt nese og øynebryn, rygg, bryst, negler, armhuler, lysken og andre hudfolder.

 • Psykiatri

  Gren innen legevitenskap som studerer sinnslidelser, deres opphav og behandling. Viktige arbeidsfelt er psykoser, nevroser, psykopati, psykisk utviklingshemming, alkoholisme, narkomani, mentalhygiene og psykosomatisk medisin.

 • Psykoanalyse

  Metode til behandling av nevroser, og psykiatrisk teori, skapt av Freud. Har spilt en grunnleggende rolle for utvikling av den psykologiske vitenskapen om mennesker. Behandlingsmetoden er både langvarig og kostbar og anvendes forholdsvis sjelden.

 • Psykomotorisk fysioterapi

  Omfatter massasje, spesifikke kroppsbevegelser og noe samtale.
  Terapeuten benytter et lite smerteknip i muskulaturen for å frambringe spenningsmønsteret som kommer ved ubehag. Pasienten skal slik lære seg metoder som kan motvirke ubehag og spenninger i et empatisk, terapeutisk klima.
  Terapeuten undersøker kroppsholdning, respirasjon, bevegelser og muskelkonsistens. Målet med behandlingen er redusere pasientens smerter. Pusten skal også ha full tilpasningsevne - både til fysisk aktivitet og følelser.
  Ved betydelige avvik fra normene for ideelle kroppsforhold anbefales en annen type fysioterapi.

 • Psykopat

  Psykopati, i dag gjerne kalt antisosial personlighetsforstyrrelse, er kjennetegnet av:

  • Likegyldighet overfor andres følelser.
  • Lav frustrasjonsterskel og vanskeligheter med å kontrollere sin aggresjon.
  • Dårlig evne til å inngå langvarige forhold, men ingen problemer med å etablere nye.
  • Manglende skyldfølelse og evne til å lære av sine feil.
  • Uttalt tendens til å skylde på andre eller komme med ulike bortforklaringer når noe går galt.
  • Vedvarende uansvarlighet i forhold til jobb, venner, familie, penger eller rusmidler samt liten respekt for vanlige regler i samfunnet.

  En psykopat forholder seg til omverdenen som om han lever i en jungel hvor alt er tillatt og bare den sterkeste overlever. Han har gjerne store tanker om seg selv og utad kan han være farlig sjarmerende.

  Det har vært utført begrenset forskning som belyser årsaken til at noen utvikler antisosial personlighetsforstyrrelse. Etter det man vet i dag bestemmer medfødte egenskaper sannsynligvis 30-40 prosent. Oppvekstvilkårene utgjør 60-70 prosent.

  Personer som blir psykopater har som barn ofte manglet personer å knytte seg til over tid. De har opplevd lite kjærlighet, mye kontroll og ikke sjelden fysisk mishandling.

 • Psykopatologi

  Læren om forstyrrelser i sinnslivet, deres art og årsaksforhold.

 • Psykose

  Sinnsforvirring, sinnsykdom. Den som lider av en psykose har gjerne sansebedrag eller vrangforestillinger. Det kan innebære at man ser, hører eller lukter noe eller man har oppfatninger som ikke har rot i virkeligheten. Man kan for eksempel feilaktig føle seg overvåket eller forfulgt. Vedkommende framstår gjerne som forvirret og urolig. Talen kan være til dels uforståelig og usammenhengende.

Og del dine erfaringer

Sv: Helsekost mm Sv: Helsekost mm

15/10/2019 11:13

Kosttilskudd er ofte unødvendig for å ivareta god helse og derved en unødig utgift. En gruppe forskere...

Sv: Hjertet Sv: Hjertet

15/10/2019 11:05

Pro-BNP eller NT-proBNP er små proteiner (peptider) som produseres i hjertemuskelen og utskilles til...

Sv: Vekttap Sv: Vekttap

15/10/2019 10:58

Det er mange mulige årsaker til vekttap - herunder sarkoidose som kanskje er den mest nærliggende...

Sv: Fingre Sv: Fingre

15/10/2019 10:41

Du nevner ikke din alder, men stivheten kan skyldes normal slitasje (artrose) i fingerleddene. En annen...

Sv: Venstre kne Sv: Venstre kne

15/10/2019 10:38

Det er vanskelig å si hva lyden skyldes, men en mulighet er at et leddbånd eller en muskelsene glir over en...

Sv: Hva betyr dette? Sv: Hva betyr dette?

25/09/2019 15:17

Trismus er det samme som kjevesperre. Flere tilstander kan føre til trismus. Det forekommer ofte etter...

Sv: Tørr skjede og div Sv: Tørr skjede og div

23/09/2019 11:45

Jeg foreslår at du får vurdert om du har Sjøgrens syndrom. Du nevner at du ikke tror du har det. Hva er det...

Sv: Kolesterol Sv: Kolesterol

23/09/2019 11:43

http://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/hdl-kolesterol/...

Sv: Migrene med Aura Sv: Migrene med Aura

23/09/2019 11:41

Et typisk anfall med migrene er kjennetegnet av ensidig, pulserende hodepine som varer fra 12 til 28 timer....

Sv: Migrene med Aura Sv: Migrene med Aura

23/09/2019 11:41

Et typisk anfall med migrene er kjennetegnet av ensidig, pulserende hodepine som varer fra 12 til 28 timer....

Sv: Migrene med Aura Sv: Migrene med Aura

23/09/2019 11:41

Et typisk anfall med migrene er kjennetegnet av ensidig, pulserende hodepine som varer fra 12 til 28 timer....

Sv: Omgangssyke? Sv: Omgangssyke?

23/09/2019 11:36

Omgangssyke kan smitte ved å at man er i kontakt med de samme gjenstandene f.eks. håndtak på en dør,...

Sv: Smerteplaster Sv: Smerteplaster

23/09/2019 11:35

Jeg er enig i at abstinens er en nærliggende forklaring. Ved å trappe ned trinn for trinn f.eks. en gang pr....

Sv: urinstrålen Sv: urinstrålen

23/09/2019 11:33

Det skyldes ofte at forhuden ikke er trukket tilbake når man later vannet.

Sv: Lekkasje Sv: Lekkasje

23/09/2019 11:32

Jeg foreslår at du snakker med fastlegen din. Han kan undersøke urinen, prostatakjertelen (og evt ....

Sv: Kreft i prostata Sv: Kreft i prostata

23/09/2019 11:31

Kreftceller i prostata vokser hos eldre menn ofte så langsomt at sykdommen ikke rekker å utvikle seg innen...

Sv: Forklar Sv: Forklar

23/09/2019 11:30

HLD = Halsglandeldisseksjon d.v.s. kartlegging av lymfekjertler på halsen for å se etter tegn til spredning...

Sv: Artrose/frossen skulder Sv: Artrose/frossen skulder

23/09/2019 11:21

MR vil kunne påvise frossen skulder med høy grad av presisjon, men det avhenger av ferdighetene til den som...

Sv: Status etter (4)/5 år. Sv: Status etter (4)/5 år.

23/09/2019 10:26

Jeg vet dessverre ikke svaret på spørsmålene du stiller. Hvis din fastlege heller ikke kan svare deg,...

Sv: Sure oppstøt Sv: Sure oppstøt

23/09/2019 10:17

Ti prosent av den voksne befolkning er i perioder så plaget av halsbrann at de har behov for behandling....

Sv: Støv Sv: Støv

19/08/2019 10:35

Husstøv inneholder ulike miljøgifter som kan forstyrre kroppens hormonbalanse - spesielt for småbarn og...

Sv: Utvanning Sv: Utvanning

19/08/2019 10:29

Paracet er ikke vanedannende (eller kun i liten grad vanedannende). Norspan inneholder et morfinlignende stoff...

Sv: Langvarig hoste etter lungebetennelse Sv: Langvarig hoste etter lungebetennelse

07/08/2019 12:48

Klamydialungebetennelse går ikke sjelden over av seg selv. Sykdommen er ofte langtrukken, og et forløp på...

Sv: Pusten Sv: Pusten

07/08/2019 12:42

Det er vanskelig å gi deg et svar uten å vite hvilken sykdom vedkommende har, men jeg tror ikke at genterapi...

Sv: Kul på ytre kjønnsleppe Sv: Kul på ytre kjønnsleppe

07/08/2019 12:40

Ut i fra beskrivelsen tenker jeg at du kanskje har en betennelse i en av de bartholinske kjertlene. De...

Sv: Betydning? Sv: Betydning?

07/08/2019 12:38

"Ingen patologisk kontrastoppladning ses intrakranielt." Ikke tegn til sykdommer som samler opp kontrast som...

Sv: Overvekt Sv: Overvekt

07/08/2019 12:20

Medisiner kan øke appetitten eller redusere aktivitetsnivået. Begge deler kan øke vekten. Hvis man slutter...

Sv: Jeg har artrose i begge knær Sv: Jeg har artrose i begge knær

07/08/2019 12:16

Hva viste MR-bildene du fikk tatt?

Sv: Hjerteklaff Sv: Hjerteklaff

07/08/2019 12:12

På følgende side finner du informasjon om denne klaffefeilen:...

Sv: Avkom Sv: Avkom

07/08/2019 12:10

Man vet ikke så mye om denne problemstillingen, men i følgende artikkel vil du finne noe informasjon....

Sv: SVAR Sv: SVAR

07/08/2019 12:08

Du finner grundig omtale av preparatets effekter på kort og lang sikt i pasientvedlegget....

Sv: Utblåsninger på tarmtottene/divertikulites Sv: Utblåsninger på tarmtottene/divertikulites

11/07/2019 15:39

Jeg kjenner ikke til at tarmskylling er til hjelp ved betente utposninger på tykktarmen, såkalt...

Sv: endetarmsopningen Sv: endetarmsopningen

11/07/2019 15:32

Jeg kjenner ikke til at observasjonene du nevner har et eget navn eller diagnose. Klissete avføringen kan...

Sv: hei Sv: hei

11/07/2019 15:28

Det er nødvendig å kikke inn i øret ditt for å avgjøre om plagene dine denne gangen skyldes...

Sv: Operasjon kort penisstreng Sv: Operasjon kort penisstreng

11/07/2019 15:26

Jeg vil tro at man kan gjenoppta samlivet etter cirka tre uker, men dette vil man få informasjon om etter at...

Sv: tyntflytende og blodig utflod Sv: tyntflytende og blodig utflod

11/07/2019 15:25

Jeg er enig i at det kan være greit å få dette sjekket hos lege. Soppinfeksjon er i utganspunktet en mulig...

Sv: Hvordan finner jeg ut om jeg har ADD? Sv: Hvordan finner jeg ut om jeg har ADD?

11/07/2019 15:21

Å stille diagnosen ADD forutsetter en grundig utredning der man også vurderer andre årsaker til symptomene...

Sv: Bivirkning? Sv: Bivirkning?

11/07/2019 15:14

Hvilket smerteplaster bruker du?

Sv: Hjerte Sv: Hjerte

11/07/2019 15:13

Har du nylig vært til kontroll hos hjertespesialisten som jeg antar følger deg opp for din klaffefeil og...

Sv: Tynt brun utflond etter MA Sv: Tynt brun utflond etter MA

11/07/2019 15:04

Jeg synes du bør kontakte lege hvis du fortsatt har brunlig utflod etter aborten i begynnelsen av juni.

Sv: Svimmel Sv: Svimmel

11/07/2019 15:02

Det høres ut som du har blitt ganske godt undersøkt og at alvorlig underliggende årsak til dine plager er...

Sv: vondt når jeg reiser meg opp Sv: vondt når jeg reiser meg opp

11/07/2019 14:56

Ja - hvis du er undervektig vil mindre underhudsfett redusere polstringen (underhudsfettet) mellom skjelettet...

Sv: Mageknipe og diare med puss/slim Sv: Mageknipe og diare med puss/slim

11/07/2019 14:54

Muligens skyldes svien litt irritasjon av huden f.eks. som følge av hyppige toalettbesøk. Utløsende...

Sv: Mandelstein blør Sv: Mandelstein blør

11/07/2019 14:51

Jeg er litt usikker på hva du mener med "mandelstein". Er det en gul propp i en grop på overflaten av en av...

Sv: Kolesterol Sv: Kolesterol

19/06/2019 12:58

I Norge oppgis kolesterol i mmol/l og i USA benyttes mg/dl. Du omregner fra mmol/l til mg/dl ved å...

Sv: Gravid og små blør, mistet rundt 8ganger! Sv: Gravid og små blør, mistet rundt 8ganger!

19/06/2019 12:50

Her er en artikkel som omhandler problemstillingen du tar opp i brevet ditt:...

Sv: Medikamentell allergisk reaksjon eller noe annet? Sv: Medikamentell allergisk reaksjon eller noe annet?

14/06/2019 11:33

Her er et innspill: https://www.nidirect.gov.uk/conditions/erythema-multiforme Kan det passe med dine...

Sv: Røntgenstråling Sv: Røntgenstråling

14/06/2019 11:23

På følgende adresse har jeg lastet opp en risikovurdering forbundet med undersøkelsene du har fått...

Sv: Tenner å vekt Sv: Tenner å vekt

14/06/2019 11:03

Muligens har du fått en hormonell forstyrrelse som kalles PCOS. Her er en artikkel om denne ganske vanlige...

Sv: Isotretinoin og graviditetstest Sv: Isotretinoin og graviditetstest

11/06/2019 15:09

Jeg foreslår at du tar dette opp med behandlende lege (hudlege). Hvorvidt det kan gjøres et unntak er blant...

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg