Ordbok -

Term:

 • Prolaktinom

  Vanlig tilstand hvor små, godartede, prolaktinproduserende svulster fører til melkeproduksjon. Prolaktin er et hormon som produseres i hjernen og er viktig for melkproduksjonen. Høye verdier av dette hormonet reduserer muligheten for graviditet. Det er grunnen til at ammende kvinner har nedsatt mulighet for å bli gravide.

 • Prolaps

  Framfall. Benyttes i ulike sammenhenger deriblant smerter i ryggen. Ryggsøylen består av klosser som er stablet opp på hverandre. Klossene er laget av bein og kalles ryggvirvler. Mennesket har 24 stykker av disse i tillegg til korsbeinet og halebeinet. Mellom hver av virvlene er det en bruskskive. De beskytter virvlene og gjør ryggsøylen mer bevegelig. Med årene kan det oppstå sprekker i skivene, og det myke innholdet i midten av dem kan bli presset ut (såkalt prolaps eller ”skiveutglidning”). Dette skjer hyppigst i skivene nederst i ryggen ettersom de blir utsatt for størst belastning.

 • Prostata

  Prostata er en kuleformet kjertel som ligger på undersiden av urinblæren og omslutter urinrøret. I dette røret tømmer kjertelen sitt sekret gjennom noen små åpninger. Sekretet utgjør mesteparten av sædvæsken.

 • Prostatitt

  Prostatitt er den medisinske betegnelsen for betennelser i prostata. De forekommer både som akutte og kroniske lidelser. Typiske symptomer ved akutt prostatitt er feber, frostanfall og underlivssmerter. Tilstanden er relativt sjelden og skyldes en bakterieinfeksjon i kjertelen. Ved kronisk prostatitt er symptomene gjerne milde men langvarige. Smerter i bekkenområdet og hyppig eller ubehagelig vannlating er vanlig. Det er som regel ikke mulig å påvise tegn til infeksjon i sæd, i væske fra prostatakjertelen eller i urinen. Tilstanden har også fått navnet kronisk bekkensmertesyndrom som et tegn på at man er usikker på om plagene skyldes sykdom i prostata.

 • Proteasom

  Celleenhet som bryter ned unødvendige eller skadelige proteiner.

 • Proteasom hemmer (PI)

  Medisin som kan blokkere proteasomers virkning.

 • Protein

  Proteiner er bygget opp av kjeder av aminosyrer. Korte kjeder av aminosyrer kalles også polypeptider. Et protein kan bestå av ett eller flere polypeptider. Proteiner er nødvendige byggesteiner i alle deler av kroppen - særlig muskulaturen.

 • Protozoer

  Encellede organismer uten cellevegg. Eksempler på protozoer er amøber, flagellater, ciliater og sporozoer.

 • Pruritus

  Kløe.

 • Prøverørsbefruktning

  Den første metoden for assistert befruktning, og fremdeles den mest brukte.
  Egg- og sædceller tas ut og plasseres sammen i en laboratorieskål for befruktning. Eggene befruktes i laboratoriet og settes deretter inn i kvinnens livmor. Ideelt sett vil ett av eggene feste seg og utvikles, akkurat som ved en vanlig graviditet.
  Blir også kalt for in-vitro fertilisering (IVF).

 • PSA-test

  PSA er forkortelse for prostata spesifikt antigen, et enzym som produseres i overflatecellene på prostatakjertelen. Enzymet gjør at sæden ikke klumper seg.
  Normalt er PSA-nivåene i blodet meget lave. Ved ulike tilstander som rammer prostata, vil man imidlertid se en økning. F.eks. ved prostatakreft, betennelse i prostata eller godartet overvekst av kjertelvev i prostata. Eldre menn vil normalt ha høyere verdier enn yngre menn.
  PSA-test kan ikke brukes som en diagnostisk undersøkelse. Verdien er individuell for hver enkelt, og måling har bare verdi i oppfølgingen av en allerede diagnostisert prostatakreft. PSA kan da brukes for å følge sykdomsutviklingen.

 • Pseudogener

  Pseudogener er gener som har vært utsatt for en eller flere mutasjoner, slik at de ikke har noen funksjon (inaktive).

 • Pseudomembranøs kolitt

  Infeksjonssykdom som rammer tykktarmen. Skyldes oftest, men ikke alltid, bakterien Clostridium difficile. Kjennetegnes av diaré, feber, og magesmerter.

 • Psoriasis

  Kronisk innflammatorisk, ikke-smittsom hudsykdom som gir tykke skjelldannelser som dekker en rød og sår hudoverflate.
  Den normale celledelingen skjer på cirka 30 dager. Hos pasienter med psoriasis skjer denne på mellom 4 og 7 dager. Økt celledelingen øker også hudens behov for energi, blod og oksygen. Dette gir et rødt og hissig psoriasisutslettet, i tillegg til avflassing av døde hudceller.
  Kan forekomme overalt på kroppen, men er hyppigere observert på bein og armer (særlig albuer og knær) i hodebunnen, rundt nese og øynebryn, rygg, bryst, negler, armhuler, lysken og andre hudfolder.

 • Psykiatri

  Gren innen legevitenskap som studerer sinnslidelser, deres opphav og behandling. Viktige arbeidsfelt er psykoser, nevroser, psykopati, psykisk utviklingshemming, alkoholisme, narkomani, mentalhygiene og psykosomatisk medisin.

 • Psykoanalyse

  Metode til behandling av nevroser, og psykiatrisk teori, skapt av Freud. Har spilt en grunnleggende rolle for utvikling av den psykologiske vitenskapen om mennesker. Behandlingsmetoden er både langvarig og kostbar og anvendes forholdsvis sjelden.

 • Psykomotorisk fysioterapi

  Omfatter massasje, spesifikke kroppsbevegelser og noe samtale.
  Terapeuten benytter et lite smerteknip i muskulaturen for å frambringe spenningsmønsteret som kommer ved ubehag. Pasienten skal slik lære seg metoder som kan motvirke ubehag og spenninger i et empatisk, terapeutisk klima.
  Terapeuten undersøker kroppsholdning, respirasjon, bevegelser og muskelkonsistens. Målet med behandlingen er redusere pasientens smerter. Pusten skal også ha full tilpasningsevne - både til fysisk aktivitet og følelser.
  Ved betydelige avvik fra normene for ideelle kroppsforhold anbefales en annen type fysioterapi.

 • Psykopat

  Psykopati, i dag gjerne kalt antisosial personlighetsforstyrrelse, er kjennetegnet av:

  • Likegyldighet overfor andres følelser.
  • Lav frustrasjonsterskel og vanskeligheter med å kontrollere sin aggresjon.
  • Dårlig evne til å inngå langvarige forhold, men ingen problemer med å etablere nye.
  • Manglende skyldfølelse og evne til å lære av sine feil.
  • Uttalt tendens til å skylde på andre eller komme med ulike bortforklaringer når noe går galt.
  • Vedvarende uansvarlighet i forhold til jobb, venner, familie, penger eller rusmidler samt liten respekt for vanlige regler i samfunnet.

  En psykopat forholder seg til omverdenen som om han lever i en jungel hvor alt er tillatt og bare den sterkeste overlever. Han har gjerne store tanker om seg selv og utad kan han være farlig sjarmerende.

  Det har vært utført begrenset forskning som belyser årsaken til at noen utvikler antisosial personlighetsforstyrrelse. Etter det man vet i dag bestemmer medfødte egenskaper sannsynligvis 30-40 prosent. Oppvekstvilkårene utgjør 60-70 prosent.

  Personer som blir psykopater har som barn ofte manglet personer å knytte seg til over tid. De har opplevd lite kjærlighet, mye kontroll og ikke sjelden fysisk mishandling.

 • Psykopatologi

  Læren om forstyrrelser i sinnslivet, deres art og årsaksforhold.

 • Psykose

  Sinnsforvirring, sinnsykdom. Den som lider av en psykose har gjerne sansebedrag eller vrangforestillinger. Det kan innebære at man ser, hører eller lukter noe eller man har oppfatninger som ikke har rot i virkeligheten. Man kan for eksempel feilaktig føle seg overvåket eller forfulgt. Vedkommende framstår gjerne som forvirret og urolig. Talen kan være til dels uforståelig og usammenhengende.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg