Ordbok -

Term:

 • Radiolog

  Spesialist i læren om røntgen- og radioaktiv stråling i medisinsk bruk.

 • Rakitt

  Ufullstendig forbeining av skjelettet på grunn av vitamin D-mangel i barndommen.

 • Recessiv

  Betyr "vikende". Uttrykket brukes om biologiske, genetiske arveegenskaper.
  Recessive gener er vikende gener som blir kamuflert av dominante gener. Recessive gener må arves fra begge foreldre for å komme til uttrykk (unntatt ved kjønnsbunden arv).

 • Refluks

  Tilbakeføring av magesaft til spiserøret. Kan forårsake halsbrann.

 • Refraktær

  Når kreftceller ikke responderer på behandling.

 • Relapserende-remitterende MS

  Symptomer opptrer i episoder med forverringer (også kalt «Schub»), mens det er få eller ingen symptomer ellers; det kan gå måneder eller mange år mellom Schubene. Kilde: Wikipedia

 • Residiv

  Tilbakefall

 • Resistent

  Lite følsom eller motstandsdyktig. Betegnelsen blir gjerne brukt om bakterier som ikke er følsomme for antibiotika.

 • Respirasjon

  Åndedrett. Utføres i åndedrettssystemet. Gassene oksygen (O2) og karbondioksid (CO2) utveksles mellom levende organismer og omverdenen.

 • Retensjon

  Tilbakeholdelse av visse stoffer i kroppen. F.eks. har en person med urinretensjon problemer med å tømme blæren skikkelig.

 • Retrograd amnesi

  Pasienten har ikke minne om det som har skjedd før skaden (amnesien).

 • Retrovirus

  En type virus som har RNA (ribonukleinsyre) som arvestoff. Forårsaker sykdommer som AIDS og enkelte kreftformer.
  Virusene angriper levende celler og binder seg til celleoverflaten. Arvestoffet (RNA) sendes inn i cellen. RNA-tråden fra viruset bygger opp en DNA-tråd som binder seg til vertscellens DNA.
  En liten utløser (f.eks. en infeksjon) er nå alt som skal til for at cellen skal begynne å produsere nye virus. Flere celler ødelegges og immunforsvaret reduseres.

 • Revmatisme

  Fellesbetegnelse for en rekke sykdommer i ledd, muskler, senehinner og nerver, ledsaget av smerter og av organiske endringer i vekslende omfang. Det skilles vanligvis mellom tre hovedtyper:
  - Betennelseslignende revmatisme
  - Alders- og slitasjesykdommer i ledd og ryggsøyle
  - Muskelrevmatisme; smerter som oftere skyldes betennelser eller beskadigelse av nerver enn egentlig muskellidelse.

 • Revmatoid artritt

  Leddgikt. Kronisk betennelse i leddene så de blir hovne og stive. Ytrer seg først ved hevelser i leddkapselen i de små ledd (fingrer, tær, hånd- og fotrotsledd), samtidig som man føler seg trett og slapp. Hevelsene er ledsaget av smerter og stivhet. Senere blir leddene innover mot kroppen angrepet (albuer, knær). Leddgikt utvikler seg langsomt og kan føre til fullstendig invaliditet.

 • Rhesus

  Arvelig antigen. 85 prosent av den norske befolkningen er rhesuspositive (Rh+). Når en person mangler antigenet er han/hun rhesusnegativ (Rh—).
  Dersom en rhesusnegativ får tilført rhesuspositivt blod, dannes det antistoffer. Ved gjentatt tilførsel kan det oppstå livstruende komplikasjoner.
  Hvis en rhesusnegativ kvinne blir gravid med en rhesuspositiv mann, og fosteret blir rhesuspositivt, kan antistoffer fra moren gå over i fosterets blod. Kan føre til alvorlige skader eller abort.

 • Ribbein

  Går fra virvelsøylen til brystbeinet og danner brystkassen. Mennesket har 12 par ribbein.

 • Ribosomer

  Småpartikler i levende celler. Inneholder mesteparten av cellens RNA (arvestoff).

 • Ringorm

  En soppinfeksjon i huden. Forekommer hyppigst mellom tærne og i lysken.

 • Rosacea

  En vanlig hudsykdom kjennetegnet av rødhet i kinn, nese og panne samt tendens til kviser. Symptomene begynner vanligvis mellom 30 og 40 års alder. Rødheten er gjerne tydeligst etter at man har vært ute i vind eller kaldt vær, spist krydret mat, drukket alkohol eller oppholdt seg i varmen. Ofte merker man også noe stikking, prikking og varmefølelse i huden. I yngre år har man ofte vært plaget av rødming.

 • Rosen

  En overfladisk hudinfeksjon forårsaket av streptokkbakterier. Den medisinske betegnelsen er erysipelas. Infeksjonen rammer først og fremst eldre mennesker og personer med nedsatt allmenntilstand eller immunforsvar. Typiske symptomer er et intenst rødt utslett som vanligvis er skarp avgrenset. Utslettet er gjerne ledsaget av feber og eventuelt frysninger. Rosen forekommer hyppigst i ansiktet eller på bena.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg