Ordbok -

Term:

 • Svimmelhet

  Vertigo. En følelse om at det går rundt for (slik at man vil falle overende). Forekommer ved en rekke tilstander. F.eks. ved reisesyke, nervøsitet, psykiske belastninger, hjerte-karsykdommer, lavt og høyt blodtrykk og anemi.

 • Svulst

  Knutedannelse i et organ. Kan være godartet (benign), svulsten vokser langsomt og sprer seg ikke videre i kroppen, eller ondartet (malign), kreftsvulst.

 • Syfilis

  Seksuelt overførbar infeksjonssykdom. Skyldes en bakterie (Treponema pallidum) som oftest overføres ved seksuelt samleie.

 • Symbicort

  Inneholder de to legemidlene formoterol og budesonid. Formoterol virker mot forsnevring i luftrørsforgreningene i lungene ved astma, bronkitt og KOLS. Budesonid tilhører legemiddelgruppen kortikosteroider og virker hemmende på betennelsesreaksjoner i luftveiene ved de samme tilstandene.

 • Symfyse

  Bruskforbindelse mellom knokler.

 • Symptomatisk behandling

  Behandling skal lindre pasientens plager uten å angripe den egentlige årsaken til disse. F.eks. febernedsettende eller smertestillende medikamenter.

 • Syndrom

  En rekke sykdomstegn som til sammen gir et karakteristisk sykdomsbilde.

 • Synkope

  Besvime. Forbigående tap av bevissthet på grunn av utilstrekkelig blodtilførsel til hjernen.

 • Synovektomi

  Rensing av ledd sener eller senskjeder. Utføres på pasienter som har betennelse i ledd/sener, som ikke lar seg behandle med medikamenter. Skjer enten gjennom kikkehullskirurgi eller ved å åpne leddet. En enkel operasjon som hjelper mot smerter og bedrer funksjonen.
  Kun ledd som er relativt uskadet kan renses. Er leddet ødelagt, kan man ikke fjerne betennelsen ved operasjon. Synoventomi reduserer farten leddet blir ødelagt med, men fjerner ikke sannsynligheten for at pasienten kan få skader i leddet.

 • Synovitt

  Leddbetennelse.

 • Sæd

  Sekret fra de mannlige kjønnskjertlene, også kalt sperma.

 • Søvnapné

  Syndrom hvor pasienten har apné (åndedrettsstopp) eller hypopné (åndedrettsreduksjon) på 10 sekunder eller mer gjennomsnittlig minst 10 ganger i timen under søvn. Skyldes obstruksjon (blokkering) av øvre luftveier (obstruktiv søvnapné), nevrologiske faktorer (sentral søvnapné) eller en blanding av disse to typene (blandet søvnapné).

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg