Allmenmedisin

Stille spørsmål?

Spørsmål og svar

Myelofibrose
Sv: Må tisse ofte
Sv: Har astma
Sv: Innover kul i panna
Sv: Tørrlagt prostata?
Sv: Uhelbredelig kreft
Sv: Bæsje
Sv: Terskel for utredning av M...
Sv: Vaskulær demens
Sv: Tett i nesa.
Sv: Tenner
Sv: Hyppige brekninger over la...
Sv: Økt styrke?
Spasmer, slim, smerter, pustev...
Utmattet
Sv: kobberspiral og utflod
Sv: Provera og Metformin
Sv: Vondt i hånd/lillefinger
Smerter I knet/lår når jeg bø...
Sv: Alkohol etter operasjon?
Sv: Nummen høyre, øvre del av ...
Sv: Forskjellig størrelse på h...
Sv: MR skanning
Blodprøver
Sv: KMML/KML Leukemi
Sv: Svimmel,tinitus,nedsatt hø...
Sv: Utposing hovedpulsåren
Sv: Varmemaske med filter
Sv: Fortetning i lunge
Sv: Sår hals, slapp og fryser
Spørsmål besvart av helsepersonell er merket med dette symbolet:

Allmenmedisin

Viktig informasjon

Helsenetts sykepleier Mona Johansen og allmennlege Christian Anker svarer på spørsmål.

Alle svar fra Helsenetts fagpersoner er merket med grønt.

Stille spørsmål?

Begrenset kapasitet

Spør oss er en gratis tjeneste for Helsenetts brukere. Dessverre har vi ikke kapasitet til å svare alle.

Du kan melde deg inn i her.

Om svarene

Svar fra Helsenetts fagpersoner er kun innspill til spørsmålene som blir presentert. For en sikker vurdering, må du oppsøke lege eller en annen helsearbeider.

Ved behov for akutt medisinsk hjelp ring 113!

Et åpent forum

Spør oss er et åpent forum. Det betyr at andre brukere som har erfaring med eller synspunkter på det aktuelle helseproblemet kan bidra med sine tanker. Innholdet i disse innleggene er kun uttrykk for den enkeltes mening og ikke nødvendigvis råd eller holdninger som Helsenett.no sier seg enig i.

Ikke oppgi personopplysninger

Helsenett anbefaler brukere av Spør oss til å ikke oppgi personlige opplysninger, som navn, adresse eller annen informasjon som kan brukes til å identifisere vedkommende i innlegget.

Useriøse innlegg

Alle brukere oppfordres til å rapportere useriøse innlegg.

Forumløsning av: Spør oss
x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg