Amming og barsel

Stille spørsmål?

Spørsmål og svar

Hyppig avføring baby 8,5 mnd
Min baby
Eggløsning
Gynekologisk
BABY ca 2 måneder!
Spedbarn og forstoppelse
Forstoppelse hos spedbarn
Hormonspiral, amming og menstr...
Magetrøbbel hos baby på 8 mnd...
Baby 8 mnd med magetrøbbel
Sv: væske som kommer ut av nav...
Ammeslutt og betennelser
Amming
Blodprøver
Menstruasjon etter fødsel
Sv: gulping
Amming
Sv: herpes zoster
Sv: Sobril og amming.
Sv: Spedbarn som presser med s...
Mangler energi
Sv: deo og amming
Sv: prostata
Sv: spedbarn reise vil reise h...
blør i øret
Sv: sterlisering
Sv: Tetracyclin
Sv: langtids blodsukker
Sv: Bakers cyste
gammelt
Spørsmål besvart av helsepersonell er merket med dette symbolet:

Amming og barsel

Viktig informasjon

Den førse tiden etter fødselen samt amming - problemer og tips.

Alle svar fra Helsenetts fagpersoner er merket med grønt.

Stille spørsmål?

Begrenset kapasitet

Spør oss er en gratis tjeneste for Helsenetts brukere. Dessverre har vi ikke kapasitet til å svare alle.

Du kan melde deg inn i her.

Om svarene

Svar fra Helsenetts fagpersoner er kun innspill til spørsmålene som blir presentert. For en sikker vurdering, må du oppsøke lege eller en annen helsearbeider.

Ved behov for akutt medisinsk hjelp ring 113!

Et åpent forum

Spør oss er et åpent forum. Det betyr at andre brukere som har erfaring med eller synspunkter på det aktuelle helseproblemet kan bidra med sine tanker. Innholdet i disse innleggene er kun uttrykk for den enkeltes mening og ikke nødvendigvis råd eller holdninger som Helsenett.no sier seg enig i.

Ikke oppgi personopplysninger

Helsenett anbefaler brukere av Spør oss til å ikke oppgi personlige opplysninger, som navn, adresse eller annen informasjon som kan brukes til å identifisere vedkommende i innlegget.

Useriøse innlegg

Alle brukere oppfordres til å rapportere useriøse innlegg.

Forumløsning av: Spør oss
x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg