Amming og barsel

Stille spørsmål?

Spørsmål og svar

Mage smerter
Svimmelhet
Klumper
Sv:Jeg er syk!
Sv:Tykk
øyeklinikk i utlandet
Sv:Tidelig pubertert
Sv:Hvorfor har jeg "melk&...
Sv:Reise
Sv:Har diarè, vil ikke amme el...
Hva betyr
Sv:Vektløfting og diabetes typ...
Sv:Svimmelhet og synsforstyrre...
Sv:symptomene kvisser
Sv:Diare
om nyre skade
Sv:Selvpåført abort
maximum pulse
hår
Sv:Dårlig hukommelse etter fød...
Vondt i håndledd og stråling i...
Sv:feber hos barn
Sv:Røyking
Sv:God lege sikk
Sv:baby aføring
Sv:Lesbisk og amming.
Sv:nymfoman
Sv:Operasjon - trang forhud
force masjør
Sv:melkeallergi
Spørsmål besvart av helsepersonell er merket med dette symbolet:

Amming og barsel

Viktig informasjon

Den førse tiden etter fødselen samt amming - problemer og tips.

Alle svar fra Helsenetts fagpersoner er merket med grønt.

Stille spørsmål?

Begrenset kapasitet

Spør oss er en gratis tjeneste for Helsenetts brukere. Dessverre har vi ikke kapasitet til å svare alle.

Du kan melde deg inn i her.

Om svarene

Svar fra Helsenetts fagpersoner er kun innspill til spørsmålene som blir presentert. For en sikker vurdering, må du oppsøke lege eller en annen helsearbeider.

Ved behov for akutt medisinsk hjelp ring 113!

Et åpent forum

Spør oss er et åpent forum. Det betyr at andre brukere som har erfaring med eller synspunkter på det aktuelle helseproblemet kan bidra med sine tanker. Innholdet i disse innleggene er kun uttrykk for den enkeltes mening og ikke nødvendigvis råd eller holdninger som Helsenett.no sier seg enig i.

Ikke oppgi personopplysninger

Helsenett anbefaler brukere av Spør oss til å ikke oppgi personlige opplysninger, som navn, adresse eller annen informasjon som kan brukes til å identifisere vedkommende i innlegget.

Useriøse innlegg

Alle brukere oppfordres til å rapportere useriøse innlegg.

Forumløsning av: Spør oss
x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg