Spørsmål og svar

C-papp og trachinnstiling
Donasjon
Puste problemer jente 15.
Astma og Voltarol forte
Emfysem
Sv: lungeemfysem
Sv: Hva er dårlig lungekapasit...
Lungebetennelse
Kyssesyken
Sv: VCD
Sv: Har jeg astma?
VCD og ASTMA
Fibrose
Astma?
Spirometri
kols - emfysem
O2 behandling
Pollen allergi eller astma?
Sv: Astma/infeksjoner
Sv: Astma diagnose
Sv: Henvisning fra fastlege
Frisk og sunn, men sterkt plag...
Sv: Knee
Sv: Astma
Sv: Forebyggende antibiotikabe...
Sv: Bronkyl/hostesaft ved alle...
Sv: Brystvorte
Sv: Tannstell
Sv: Nevrosakiodose
Sv: luktendring
Spørsmål besvart av helsepersonell er merket med dette symbolet:

Viktig informasjon

Allmennlege Christian Anker svarer på spørsmål.

Alle svar fra Helsenetts fagpersoner er merket med grønt.

Stille spørsmål?

Begrenset kapasitet

Spør oss er en gratis tjeneste for Helsenetts brukere. Dessverre har vi ikke kapasitet til å svare alle. Spørsmål fra medlemmer i Helsenetts nettsamfunn vil bli prioritert.

Du kan melde deg inn i her.

Om svarene

Svar fra Helsenetts fagpersoner er kun innspill til spørsmålene som blir presentert. For en sikker vurdering, må du oppsøke lege eller en annen helsearbeider.

Ved behov for akutt medisinsk hjelp ring 113!

Et åpent forum

Spør oss er et åpent forum. Det betyr at andre brukere som har erfaring med eller synspunkter på det aktuelle helseproblemet kan bidra med sine tanker. Innholdet i disse innleggene er kun uttrykk for den enkeltes mening og ikke nødvendigvis råd eller holdninger som Helsenett.no sier seg enig i.

Ikke oppgi personopplysninger

Helsenett anbefaler brukere av Spør oss til å ikke oppgi personlige opplysninger, som navn, adresse eller annen informasjon som kan brukes til å identifisere vedkommende i innlegget.

Useriøse innlegg

Alle brukere oppfordres til å rapportere useriøse innlegg.

Forumløsning av: Kunena