Astma og KOLS

Stille spørsmål?

Spørsmål og svar

Frisk og sunn, men sterkt plag...
Sv: Knee
Sv: Astma
Sv: Forebyggende antibiotikabe...
Sv: Bronkyl/hostesaft ved alle...
Sv: Brystvorte
Sv: Tannstell
Sv: Nevrosakiodose
Sv: luktendring
Sv: Ung Ufør
Sv: kols
Sv: astma, allergi og medisine...
Brystsmerter
Nye kolsmedisiner ?
Sv: Lungeskader av langvarig i...
Allergi og hundehold
Kraftig pulsfall etter intens ...
Sv: Astma og allergi
Lungebetennelse
Langvarig hoste
Sv: Kols
Sv: Astmaen tilbake?
Sv: uføretrygd - astma
Sv: pungtert lunge, senplager?
Langvarig hoste
Pustevansker
Kvalme morgen/trening
Sv: hoste
generell dårlig helsetilstand
Pust
Spørsmål besvart av helsepersonell er merket med dette symbolet:

Astma og KOLS

Viktig informasjon

Allmennlege Christian Anker svarer på spørsmål.

Alle svar fra Helsenetts fagpersoner er merket med grønt.

Stille spørsmål?

Begrenset kapasitet

Spør oss er en gratis tjeneste for Helsenetts brukere. Dessverre har vi ikke kapasitet til å svare alle.

Du kan melde deg inn i her.

Om svarene

Svar fra Helsenetts fagpersoner er kun innspill til spørsmålene som blir presentert. For en sikker vurdering, må du oppsøke lege eller en annen helsearbeider.

Ved behov for akutt medisinsk hjelp ring 113!

Et åpent forum

Spør oss er et åpent forum. Det betyr at andre brukere som har erfaring med eller synspunkter på det aktuelle helseproblemet kan bidra med sine tanker. Innholdet i disse innleggene er kun uttrykk for den enkeltes mening og ikke nødvendigvis råd eller holdninger som Helsenett.no sier seg enig i.

Ikke oppgi personopplysninger

Helsenett anbefaler brukere av Spør oss til å ikke oppgi personlige opplysninger, som navn, adresse eller annen informasjon som kan brukes til å identifisere vedkommende i innlegget.

Useriøse innlegg

Alle brukere oppfordres til å rapportere useriøse innlegg.

Forumløsning av: Spør oss
x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg