Astma og KOLS

Stille spørsmål?

Spørsmål og svar

Posetiv RF?
Sv:Astma hos barn
Astma og allergi
kols/anemi
kols/anemi
Spørsmål om organiserende pneu...
urinprøver
Sv:opphold i hus med muggsopp
astma
tette lungere
Sv:Astma og muskelsmerter
emfysem + lavtblodtrykk
Hosting
Sv:Utslett og stikking i hjert...
Allergi og astma
Tungt å puste
luftveissykdom?
Sv:Endre tidspunkt for medisin...
Det piper i lungene på utpust....
innlogging
frustrert
luft plager
lungefibrose
pollen
Sv:Hypothyreose og andre autoi...
Sv:Smerter i hofta
Håravfall
Sår hud kjønnsorgan
vær snill å svar raskt - herpe...
Brennende hender og føtter
Spørsmål besvart av helsepersonell er merket med dette symbolet:

Astma og KOLS

Viktig informasjon

Allmennlege Christian Anker svarer på spørsmål.

Alle svar fra Helsenetts fagpersoner er merket med grønt.

Stille spørsmål?

Begrenset kapasitet

Spør oss er en gratis tjeneste for Helsenetts brukere. Dessverre har vi ikke kapasitet til å svare alle.

Du kan melde deg inn i her.

Om svarene

Svar fra Helsenetts fagpersoner er kun innspill til spørsmålene som blir presentert. For en sikker vurdering, må du oppsøke lege eller en annen helsearbeider.

Ved behov for akutt medisinsk hjelp ring 113!

Et åpent forum

Spør oss er et åpent forum. Det betyr at andre brukere som har erfaring med eller synspunkter på det aktuelle helseproblemet kan bidra med sine tanker. Innholdet i disse innleggene er kun uttrykk for den enkeltes mening og ikke nødvendigvis råd eller holdninger som Helsenett.no sier seg enig i.

Ikke oppgi personopplysninger

Helsenett anbefaler brukere av Spør oss til å ikke oppgi personlige opplysninger, som navn, adresse eller annen informasjon som kan brukes til å identifisere vedkommende i innlegget.

Useriøse innlegg

Alle brukere oppfordres til å rapportere useriøse innlegg.

Forumløsning av: Spør oss
x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg