Spør sosialkonsulenten om MS

Spørsmål og svar

Slik får du svar på ditt spørs...
MS og tannproblemer
Rehabiliteringspenger
enslig mor med ms
Rettigheter
spisefortyrrelser
søknad om opphold ved MS Sent...
Livsforsikring - ufør
Tilskudd til barnetilsyn.
Uføretrygd
Hvorfor får jeg ikke svar?
støtte til bil
Sykepenger
sykemelding
Sterilisering
Uførepensjon
Hvorfor?
uførepensjon
Behandlingsreiser til utlandet
Fødselspenger under attføring...
rehabilitering
Ang. kursopphold innlegget mit...
plastikk operasjon av buken et...
Kursopphold.
Viktig informasjon før du stil...
sjeldent syndrom - uføretrygd?...
Gravid under attføring
Uføretrygd
Alderspensjon
Store utgifter til rep. av try...
Spørsmål besvart av helsepersonell er merket med dette symbolet:

Rehabiliteringspenger | Jeg har 50% rehabiliteringspenger, men kjenner at det egentlig er for hardt for meg  å jobbe nå i det hele tatt, så jeg har tenkt å søke permisjo... - Spør sosialkonsulenten om MS

Viktig informasjon

TIDLIGERE SVARTJENESTE

Denne tjenesten er ikke lenger aktiv. Du vil ikke få svar på dine spørsmål her. Vennligst gå til en av våre andre forumkategorier. En oversikt over disse får du her.

Her har sosialkonsulent Turid Hesselberg svart på spørsmål om multippel sklerose.

Alle svar fra Helsenetts fagpersoner er merket med grønt.

Om svarene

Svar fra Helsenetts fagpersoner er kun innspill til spørsmålene som blir presentert. For en sikker vurdering, må du oppsøke lege eller en annen helsearbeider.

Ved behov for akutt medisinsk hjelp ring 113!

Et åpent forum

Spør oss er et åpent forum. Det betyr at andre brukere som har erfaring med eller synspunkter på det aktuelle helseproblemet kan bidra med sine tanker. Innholdet i disse innleggene er kun uttrykk for den enkeltes mening og ikke nødvendigvis råd eller holdninger som Helsenett.no sier seg enig i.

Forumløsning av: Spør oss
x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg