Spør sykepleieren om MS

Spørsmål og svar

Les dette før du stiller spørs...
Slik får du svar på ditt spørs...
ms og flytting til varme land
Medisiner
Skole-prosjekt
Tannpleie med ms?
Orgasme teknisk sett
samliv
Kjøleplagg
Tannpleie med ms?
Viktig informasjon før du stil...
opticus nevritt
Ut på reise
Ferie til Thailand
most muskel
Re: Hepatitt A.
Ad temaet "Er jeg helt "avskre...
Ad temaet "Er jeg helt "avskre...
Les dette før du stiller spørs...
Spørsmål besvart av helsepersonell er merket med dette symbolet:

Medisiner | Hei! Jeg fikk diagnosen MS i juni -05, og fikk fra starten av beskjed om å doble den daglige dosen med omega 3 fettsyrer. For tiden står jeg på Møller... - Spør sykepleieren om MS

Viktig informasjon

TIDLIGERE SVARTJENESTE

Denne tjenesten er ikke lenger aktiv. Du vil ikke få svar på dine spørsmål her. Vennligst gå til en av våre andre forumkategorier. En oversikt over disse får du her.

Her har sykepleier Anne Britt svart på spørsmål om multippel sklerose.

Alle svar fra Helsenetts fagpersoner er merket med grønt.

Om svarene

Svar fra Helsenetts fagpersoner er kun innspill til spørsmålene som blir presentert. For en sikker vurdering, må du oppsøke lege eller en annen helsearbeider.

Ved behov for akutt medisinsk hjelp ring 113!

Et åpent forum

Spør oss er et åpent forum. Det betyr at andre brukere som har erfaring med eller synspunkter på det aktuelle helseproblemet kan bidra med sine tanker. Innholdet i disse innleggene er kun uttrykk for den enkeltes mening og ikke nødvendigvis råd eller holdninger som Helsenett.no sier seg enig i.

Forumløsning av: Spør oss
x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg